Telepresentadora (disección). Videoinstalación, animación algorítmica.
TV/ARTS/TV. Arts Santa Monica. Barcelona. 2010.


TV Presenter (disection). Videoinstallation, algorithtmic animation.
TV/ARTS/TV. Arts Santa Monica. Barcelona. 2010.

Más información / More information